logo

Ouder- en kindgym

Kinderen van 2 en 3 jaar oud kunnen samen met hun (groot)ouders in dit uur kennismaken met de gymsport. De grootste motorische ontwikkeling vindt plaats tussen de 2 en 3 jaar. Als je vanaf 2 jaar veel en gevarieerd beweegt, leer je hoe je je lichaam moet gebruiken en ontwikkel je de belangrijkste spiergroepen. Die spieren komen op latere leeftijd heel goed van pas. Als je ouder wordt, is het makkelijker om bewegingen sneller en beter uit te voeren. Vroegtijdig goed leren bewegen heeft ook invloed op het opnemen, het begrijpen en het verwerken van kennis.

De les biedt een uitdagende leer- en speelomgeving. En niet alleen de motorische vaardigheden worden sneller ontwikkeld. Een kind leert tijdens de les zijn of haar grenzen kennen en ze te verleggen. Hierdoor wordt het zelfvertrouwen gestimuleerd. Daarnaast wordt sociaal contact gelegd met leeftijdsgenootjes. We maken bij deze lessen gebruik van de lesmethode van het Nijntje Beweegdiploma. Meer informatie hierover, lees je hier.

Als je wilt kennismaken met de lessen, kun je vrijblijvend twee proeflessen volgen. Na afloop van deze lessen kun je via het Lesrooster inschrijven door bij de les op ‘inschrijven’ te klikken. Kijk op de pagina Contributie voor het contributiebedrag van een seizoen. De contributie wordt naar rato verrekend wanneer later in het seizoen wordt ingestroomd.