logo

Turnen groep 3-8

Bij het turnen ontwikkel je zowel lenigheid als kracht en behendigheid. Iedereen kan meedoen. De lessen worden zo aangeboden dat ieder kind op zijn niveau wordt uitgedaagd om te bewegen en zijn eigen grenzen kan verkennen en verleggen. Het maakt hierbij niet uit hoe ver een kind is in zijn of haar motorische ontwikkeling. Tijdens de lessen worden de oefeningen aangepast op de groep en de individuele kinderen. De lessen zijn zo ingericht dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

In de jongere groepen wordt er een begin gemaakt met het toestel turnen en dit wordt in de opvolgende leeftijdsgroepen verder uitgebouwd. De verschillende basisvormen van turnen worden aangeboden in verschillende toestelsituaties. Ook komen de verschillende turntoestellen aan bod tijdens de les. En er is natuurlijk tijd voor een spelletje. Bij deze lessen maken wij gebruik van de methode van het Kleurenturnen. Meer informatie hierover lees je hier.

AAls je wilt kennismaken met de lessen, kun je vrijblijvend twee proeflessen volgen. Na afloop van deze lessen kun je via het Lesrooster inschrijven door bij de les op ‘inschrijven’ te klikken. Kijk op de pagina Contributie voor het contributiebedrag van een seizoen. De contributie wordt naar rato verrekend wanneer later in het seizoen wordt ingestroomd.