logo

Turnen kleuters

(groep 1 en 2)

Kleuters hebben veel plezier in bewegen. Elke situatie nodigt hen uit om te bewegen of dit nu een stoeprand, bank of ander voorwerp is. Kleuters maken een enorme ontwikkeling door en daarbij is bewegen en ontdekken erg belangrijk. Tijdens de lessen proberen we aan te sluiten bij deze bewegingsbehoeften van een kleuter. Spelenderwijs wordt de basis van bewegen mee gegeven. Het maakt hierbij niet uit hoe ver een kind is in zijn of haar motorische ontwikkeling. Tijdens de lessen worden de oefeningen aangepast naar de groep en de individuele kinderen, zodat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

In de lessen komen allerlei vormen van bewegen aan bod; met en zonder materiaal. Denk aan duikelen, balanceren, springen, klauteren, rollen, zwaaien, slingeren, schommelen en klimmen. Elk onderdeel heeft een doel waarbij het plezier in bewegen centraal staat. We maken bij deze lessen gebruik van de lesmethode van het Nijntje Beweegdiploma. Meer informatie hierover lees je hier.

Als je wilt kennismaken met de lessen, kun je vrijblijvend twee proeflessen volgen. Na afloop van deze lessen kun je via het Lesrooster inschrijven door bij de les op ‘inschrijven’ te klikken. Kijk op de pagina Contributie voor het contributiebedrag van een seizoen. De contributie wordt naar rato verrekend wanneer later in het seizoen wordt ingestroomd.