logo

We mogen weer binnen sporten met een paar regels!

Wat fijn dat we weer binnen kunnen sporten! Onderstaand vinden jullie de regels die er op dit moment gelden m.b.t. het binnensporten.

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

 • – voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • – heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • – ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • – houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
 • – vermijd drukte;
 • – was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • – schud geen handen

Voor kinderen gelden de volgende basisregels: kinderen tot en met 12 jaar mogen wel deelnemen aan de sportactiviteiten als zij milde verkoudheids klachten hebben, zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn.

Het kind mag niet deelnemen aan de sportactiviteiten als:

 • -het kind naast de verkoudheidsklachten ook koorts of andere COVID-19 klachten heeft;
 • -het kind een huisgenoot is van een patiënt met een bevestigde COVID-19;
 • -een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft. En er is nog geen negatieve testuitslag.

Wat zijn de regels voor kinderen die op vakantie zijn geweest?

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Ouders moeten zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid die zij hebben voor het op reis gaan naar gebieden waar een oranje of rood reisadvies geldt of mogelijk kan gaan gelden.

Zij kunnen het reisadvies controleren op Nederlandwereldwijd.nl.

Iedereen die terugkomt uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, gaat 10 dagen in quarantaine.

Kinderen tot en met 12 jaar mogen wel aan sportactiviteiten deelnemen. Dat kan niet als:

 • – het kind klachten heeft die passen bij Corona
 • – een huisgenoot van het kind naast milde klachten, koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft. En  er is nog geen negatieve testuitslag.

Ouders mogen hun kinderen tijdens hun eigen thuisquarantaine niet halen of brengen naar de sportactiviteiten. Hiervoor zullen ze anderen moeten vragen.

Wat zijn de regels voor ouders die op vakantie zijn geweest in landen met een oranje reisadvies (wegens een corona uitbraak)?

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’. Voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Ouders die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege corona, gaan 10 dagen in quarantaine.

Zij moeten dus thuisblijven en mogen ook niet naar de sportactiviteiten komen. Voor eventueel halen en brengen van kinderen zullen ze anderen moeten vragen.

Mocht u twijfelen of uw kind met klachten naar de sportactiviteiten mag komen, dan kunt u de beslisboom raadplegen.

Specifiek voor sport zijn er nog wat extra regels:

 • – Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden;
 • – Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen turn(st)ers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen. Per locatie kan het voorkomen dat kleedkamers nog niet worden geopend;
 • – Trainers hoeven voor de noodzakelijk (veilige) begeleiding van het turnen geen 1,5 meter afstand te houden tot turn(st)ers;
 • – Trainers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot turn(st)ers tot en met 12 jaar.

Voor de gymzalen gelden nog extra regels:

 • – Alleen sporters en trainers hebben toegang tot de sportzaal en kleedkamers. Ouders mogen hun kinderen afzetten bij de gymzaal/kleedkamer, maar niet de gymzaal betreden. Uitzondering hiervoor geldt voor het Ouder en Kindgym en voor ouders van kinderen die voor de eerste keer komen trainen.
 • –  Toeschouwers zijn niet toegestaan.
 • –  De sporters kleden zicht zo veel mogelijk thuis om, zodat zij met sportkleding aan naar de zaal toekomen.
 • –  Zorg ervoor dat er voordat er wordt deelgenomen aan de les, gebruik is gemaakt van het toilet. Toiletgebruik is wel mogelijk, maar we willen dit tot een minimum beperken.

Voor sportcomplex De Meent Bauerfeind geldt nog extra regels:

 • – Alleen sporters en trainers hebben toegang tot de sportlocatie. Ouders mogen hun kinderen afzetten bij de turnhal/multi sportzaal, maar niet de turnzaal betreden. Uitzondering hiervoor geldt voor het Ouder en Kindgym.
 • – Toeschouwers mogen niet in de Meent blijven.
 • – Bij de hoofdingang staat ontsmettingsmiddel en de sporter is verplicht zijn handen te desinfecteren.
 • – Kleedkamer 8 tot 10 van het Sportcomplex zijn beschikbaar gesteld voor de sporters in de turnhal om zich om te kleden, echter geldt: De sporters kleden zich zo veel als mogelijk thuis om voor de training.
 • – Spullen mogen niet achterblijven in de kleedkamers 8-10 en moeten meegenomen worden naar de turnhal. In de kleedkamer van de multi sportzaal mogen de spullen wel blijven liggen.
 • – Het toilet in de kleedkamer kan gebruikt worden. We adviseren wel om zo veel als mogelijk thuis (vooraf) naar het toilet te gaan.

Weer sporten nadat je ziek bent geweest:

 • Het kan per persoon verschillen hoe lang het duurt voordat je hersteld bent. Hierover is nog niet veel bekend. Sommige mensen ervaren alleen verkoudheidsklachten en herstellen binnen enkele dagen, maar er zijn ook gevallen bekend van mensen die langdurig (vele weken) (verkoudheids)klachten blijven houden. Als je 24 uur geen klachten (koorts, hoesten, verkoudheid) meer hebt, kun je in elk geval geen andere mensen meer besmetten en mag je ook weer komen sporten.