logo

Turnen plus

We vinden het belangrijk dat elk kind op zijn of haar niveau kan turnen. De groep Turnen plus voorziet in de behoefte van de meisjes die verder zijn in hun motoriek en daarom meer uitdaging nodig hebben dan mogelijk is in een normale recreatie les. Dit zorgt ervoor dat het plezier in het bewegen wordt behouden.
Tijdens de lessen staan vooral het plezier, de uitdaging en het leren van nieuwe oefeningen centraal. Er wordt voornamelijk op de vier damestoestellen geturnd: sprong, brug, balk en vloer. Op deze toestellen worden verschillende elementen aangeboden in variërende oefensituaties. Kracht en lenigheid zijn ook een vast onderdeel van de lessen.

Als je wilt kennismaken met de lessen, kun je vrijblijvend een proeflessen volgen. Na afloop van deze lessen wordt overlegd met de trainer of je aansluit bij het niveau van de groep. Vervolgens kun je via het Lesrooster inschrijven door bij de les op ‘inschrijven’ te klikken. Kijk op de pagina Contributie voor het contributiebedrag van een seizoen. De contributie wordt naar rato verrekend wanneer later in het seizoen wordt ingestroomd.